Bugün 16.05.2022 - Türkiye'nin en büyük İHA Eğitim Platformuna hoşgeldiniz

NOTAM NEDİR?

NOTAM (NOTICE TO AIR MAN) NEDİR?

9.1 – NOTAM TANIMI
Uçuş harekâtı ile ilgili kişilere, herhangi bir havacılık kolaylığı, hizmeti, yöntemi yada bir
tehlikenin varlığı, koşulları veya değişikliğine ilişkin bilgileri, zamanında duyurmak amacıyla
yapılan bir uyarı yayınıdır.
NOTAM metni, ICAO NOTAM formatında belirtilen sıraya uygun tüm bilgileri içerir.
ICAO kısaltmaları, göstergeler, tanıtmalar, belirleyiciler, çağrı adları, frekanslar ve açık
lisanla verilen bilgilerle tamamlanan, tek tip kısaltılmış anlam ve ibarelerden oluşur
NOTAM’ların numaralandırılması; her NOTAM serisi, takvim yılı esas alınarak uluslararası ve
ulusal olmak üzere 01 Ocak 0001 UTC’ de birbirini izleyen numaralarla başlatılır.
NOTAM’lar, AFTN devreleri üzerinden kullanıcılara dağıtılır.
NOTAM’lar iki kategoriye ayrılır

9.2 – ULUSLARARASI NOTAM SERİLERİ
Uluslararası NOTAM’lar İngilizce olarak A, B, C, S harfleriyle tanımlanan 4 ayrı seri halinde
yayınlanır.
9.2.1 – A Serisi :
Genel kurallar, Navigation ve Communication kolaylıkları, FL 245 ve üzerinde yer alan hava
sahası kısıtlama ve aktiviteleri ile uluslararası trafiğe açık havalimanlarına ilişkin bilgiler A
Serisi ile yayınlanır.
Bu bilgiler, Navigation yardımcılarını, hizmetlerini, yol kolaylıklarını, FIR’ları etkileyen tüm
navigation ikazlarını içerir.
9.2.2 – B Serisi :
FL 245’in altında yer alan havasahası kısıtlamaları ve aktivitelerine ilişkin bilgilerle FIR
uçuşlarla doğrudan ilgisi olan ve FIR’lar içerisinde ulusal trafiğe açık olan meydanlarla ilgili
bilgileri içerir.
9.2.3 – C Serisi :
Sadece VFR uçuşlara izin verilen havaalanlarına ve VFR aktivitelerine ilişkin bilgileri içerir.
9.2.4 – S Serisi :
Meydan operasyon sahasında kar, buz, sulu kar veya su birikintisi nedeniyle oluşan ve
operasyonu etkileyen durumları belirten NOTAM’dır.
Annex -15’e göre hazırlanır ve ayrı bir seri numarası ile yayınlanır.

9.3 – ULUSAL NOTAM SERİLERİ
Ulusal NOTAM’lar Türkçe olarak yayınlanırlar
9.3.1 – E Serisi
Kış süresince meydan operasyon sahasındaki kar, sulu kar, buz veya su birikintisi nedeniyle
IVAO TR FLIGHT OPERATION DEPARTMENT 39
oluşan ve operasyonu etkileyen durumları içerir.
9.3.2 – G Serisi
Türkiye’deki havaalanları, yol, navigation kolaylıkları, hava sahası kısıtlamaları ve ikaz
bilgilerine ilişkin yenilik ve değişiklikleri içerir.
9.3.3 – H Serisi
Sadece İstanbul FIR’ı içindeki meydan navigation kolaylığı ve bunlarla ilişkin bilgileri içerir.
9.3.4 – Mserisi
Askeri otoriteleri ilgilendiren, Askeri havaalanları ile bilgileri içerir.

9.4 – TRIGGER NOTAM
Kalıcı bir değişiklikten sonra 15 gün, geçici bir değişiklikten sonra ise yürürlük süresince
geçerli kalacak bilgileri içerir.
SİSTEM NOTAM’IN AÇILIMI
Sistem NOTAM’ın nitelendirici bileşimi kesme işareti ile bölünen sekiz alandan oluşmaktadır.
1- FIR
2- NOTAM CODE
3- TRAFFIC
4- PURPOSE (AMAÇ)
5- SCOPE (ALAN)
6- LOWER (ALT)
7- UPPER (ÜST)
8- CO-ORDINATES RADIUS
ÖRNEK :
GG EDZZNAEG : Öncelikli adres
020610 EGGNYNYX : Yayın tarihi, saat grubu ve yayınlayan ofis
A0623 / 05 NOTAMN : A serisi 0623 numaralı 2005 yılı yeni NOTAM
Q) EGXX / QRDCA / IV / NBO / W / 000 / 400 / 5510N000520W050
(1)FIR :
EGXX : ICAO yer göstergesi. FIR adı belirtilmişse sadece o FIR’ ı ilgilendirir. XX
konulmuşsa o Ülkedeki tüm FIR’ları kapsamaktadır.
(2) NOTAM Kodu :
QRDCA : Kullanılan Kod, NOTAM kısaltmaları; kod 2.3. ve 4.5. harf grupları kullanılarak
açıklanır
2. ve 3. Harfler; NOTAM’ın Konusunu ifade eder
4. ve 5. Harfler NOTAM’ın konumunu ifade eder

RD : 2. ve 3. harfler; Danger Area’yı ifade eder
CA : 4. ve 5. harfler; Activated anlamını ifade eder.

(3) TRAFİK

NOTAM bilgisinin ilgili olduğu trafik tipi
I- IFRTrafikle ilgili.
V- VFR Trafikle ilgili
IV – Her iki uçuşla ilgili yani IFR / VFR trafik bilgisi olduğunda konacaktır.
(4) AMAÇ
Bazı amaçlar için, ilgili NOTAM bilgisini temin etmek ve kullanıcıların özel istekleri
doğrultusunda, Bülten isteğinin zamanında teminini amaçlar.
N – Uçak işleticilerinin dikkatine derhal sunulması istenen NOTAM’lar.
B – Uçuş öncesi bilgi bültenlerine (PIB) girmesi için seçilen NOTAM’lar.
O – IFR uçuşlar için önem arz eden NOTAM’lar.
M – Brifmgte konu edilmeyen, fakat istek olduğunda verilebilecek nitelikteki çok yönlü
NOTAM’lar
M veya N, B ile O’nun birleşimine olanak vermektedir, (birden üç karaktere kadar). NBO,
NB veya N gibi
NOT: Bir NOTAMC (iptal NOTAM’ı), uçuş öncesi Bülten içinde gözükmez.; buna rağmen
derhal duyurulan bir madde olabilir. Bu nedenle, NOTAMC sisteminde sadece M veya N
nitelendiricilerine müsaade edilir.
(5) ALAN
A – Hava alanını ilgilendiren bilgiler için,
E – Hava yolunu ilgilendiren bilgiler için,
W – Bir seyrüsefer ikazı (warning) ile ilgili bilgiler olduğunda.
NOT: Bazı Radyo yardımcıları, yol ve iniş yardımcısı gibi, çift amaçlı hizmete açık
olduğundan, hem “A” hemde “E”‘nin her ikisine örnek olabilir. Bu nedenle nitelenen alan A,
E veya AE’ye referans veriyorsa, açıklama için NOTAM metni kullanılacaktır. Şayet Alan AE ile
nitelenmişse, meydan yer göstergesi; A maddesinde rapor edilmelidir.
(6) EN ALT LİMİT ve
(7) EN ÜST LİMİT
Gerçek bir ” LOWER / UPPER” limit, sadece NOTAJvfdaki alt / üst hava sahasını belirtmek
için kullanılır. Bu alana Alt ve Üst limitler yazılmalıdır.
Özel bir değer yoksa, Alt Limit için “OM”, Üst Limit için “999” kullanılır. Seyrüsefer
ikazları (Warning) ile ilgili MOT AM’lar olduğunda, bu nitslendiricilerin yükseklik bilgisi .F) ve
G) maddelerinde, 2000 ffei’lik ilave bir toleransa uygun düşecek tarzda bülten çıkarımına esas
alınabilir. Uçuş seviyesi (3 rakamlı) gösterilir. Örnek 05&/290 gibi. Not: FL000: Deniz/Yer
<Sea/Grotmd)-seviyesi.

(8) COĞRAFİK KOORDİNATLARI / YARIÇAPI

Enlem ve Boylamı dakikası dahil doğru yazılmalı ve MOTAM’daki etkilenen alanın varsa
yarıçapı NM (Deniz mili) cinsinden 3 rakamla gösterilir. Örnek: 4100N03230E015 (4100
derece kuzey Enlemi ve 3230 Doğu boylamının kesiştiği nokta Merkez olmak üzere 15 NM
yarıçaplı saha demektir).
5. MADDE A)
Rapor edilen kolaylık, hava sahası veya durumun yer aldığı; Havaalanı veya FIR’ın ICAO yer
göstergesi yerleştirilir. Gerekirse birden fazla FIR/UIR yazılabilir. (Ayrımı boşluk veya kesme
işareti ile yapılır).
6. MADDE B)
Başlangıç tarihi saat grubu; verilen yıl, ay, gün, saat ve dakikalar UTC olarak
10 rakamlı tarih zaman grubuyla yürürlüğe girer. Bu tarih zaman grubu NOTAMN,
R veya C’de kullanılır. “WIE” kullanılmaz.
MOTAMR bir önceki NOTAM’ın yerini alır ve yeni bir bilgi yayınlanır.
B) bölümü ref verdiği ve yerini alan yeni NOTAM’daki tarih saat grubunu verecektir.
Açıkçası; eğer bir NOTAM yeniden yayınlanırsa, alıcıların bir önceki NOTAM’ı
saklamaları veya bir önceki E) maddesinin yorumunu hatırlamaları beklenemez.
Bu nedenle birbirini takip eden bölümlerin hepsinin doldurulması gerekir. Basit
değişikliklerde, Örneğin; tamiratın ertelenmesi yorumunda bir sorun yoktur.
Ama ILS çalışmasına ilişkin, yeni bir safhanın ortaya çıkışında, mevcut safhanın
devam ettiğini ve bu aşamaya ulaşıncaya kadar, bir sonraki safhanın B) alanında
yürürlüğe gireceği kesin ve açıkça anlaşılmaktadır.
Başka bir deyişle, D) çizelgesinde (alanında) gözükmesine rağmen bu şartlar altında
NOTAMR’ nin geçerliliği, herhangi bir karışıklığa neden olmaması için, gelecek
safhada başlangıç tarih zaman grubu (DTG) belli olmalıdır.
7. MADDE C)
Bitiş tarihi zaman grubu; bilgi PERM olmadıkça, bir tarih zaman grubu kullanılmalıdır
Bilginin bitiş zamanı bilinmiyorsa; bir tarih zaman grubu ve bunu takiben bir “EST”
(Tahmini) kısaltması kullanılarak, tahmini süresi belirtilmelidir.
Eğer yapılan işlem, “EST” li tahmini süreden önce veya sonra bitecekse; NOTAMR
veya NOTAMC ile yeni durum yayınlanmalıdır.
Gerek “PERM” gerekse “EST’ li bir NOTAM daha sonra yayınlanacak olan bir
NOTAMR veya NOTAMC’ye ihtiyaç olabilir. PERM’li durum AlP’ye zamanında
alınmalıdır.
8. MADDE D)
Eğer rapor edilen kolaylıkların şartlarında, çalışma durumlarında veya tehlikelerde belli
periyodik aktiviteler olacaksa, bu tür periyodik işlemler D) meddesine yerleştirilir Önceki
NOTAM derlemesiyîe farklılığı yoktur.
9. MADDE E)
Normalde kullanılan Q kodunun açık lisana çevrili İngilizce anlamı ile, genelde
kullanılan ICAO kısaltmaları yer almaktadır.
Gerektiğinde tanıtmalar, göstergeler, belirleyiciler, çağrı adları, frekanslar, rakamlar
ve açık lisanlı bilginin tamamı, kodsuz yazılır. Gerektiğinde ICAO kısaltmaları
kullanılacaktır. Bu maddeye girecek bilgi; kısa ve öz olmalıdır.
Buna ilaveten, alanlarda yer alan herhangi bir metni, TRAFİK, AMAÇ, ve ALAN
nitelendiricileri kanalıyla uygun bültenlerde yer almalıdır.
NOTAMC pozisyonunda ise; ilgili (E maddesindeki) konu, mesajın doğruluğunun
kontrolü açısından yazılmalıdır.
10. MADDE F) ve G)
Bu maddeler sadece NAV ikazlarında (Warning) kullanılır ve genelde bültene giriş kısmı
olacaktır. Lower ve Upper nitelendiricilerin uçuş seviye göstergeleriyle F) ve G)
maddelerindeki çalışma limitlerine göre belirlenir.
11. DOĞRULAMA
Tam ve doğru bir SİSTEM NOTAM’m hazırlanma sorumluluğu, her madde (alan) içeriğinin
gerektiği şekilde manuel düzeltimi, NOTAM kodunun deşifre edilmesi ve NOTAM kodlarıyla
ilgili nitelendiricilerin tesbiti için, seçme kriterinin kullanımı, yayınlayan otoriteye aittir.
ALT ve ÜST limitli örnek:
Ankara FIR’mdaki 3828N-3822E merkez olmak üzere, 2 NM yançaplı LT-D14 sahasında
05,15, ve 16 Mart 1991 günleri 0830-1230 UTC saatleri arası yerden 12200 M (42000Ft)
yüksekliğe kadar aktivite olacaktır. Bu bilginin NOTAM’lanması;

(A0510/91 NOTAMN
Q)LTAA/QRDCA/IV/000/420/3828NO3822E002 A)LTAA 8)9103050830
C) 9103161230
D) MAR 05, 15 AND 16 0830 TO 1230
E) DANGER AREA D14 IS ACTIVE
F)GND G) 12200 M (42000FT) MSL менимен займзайм на карту на годкак взять займ займ на банковский счет срочно без отказавзять займ онлайн без телефонаонлайн займ за 5 мин

BU KONUYU SOSYAL MEDYA HESAPLARINDA PAYLAŞ
ZİYARETÇİ YORUMLARI

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu aşağıdaki form aracılığıyla siz yapabilirsiniz.

BİR YORUM YAZ
Sohbeti Başlat
1
Size Nasıl Yardımcı Olabiliriz?
MEB Onaylı Uzaktan İHA Eğitimlerimize başladık. Bilgi almak ister misiniz?